Бесплатно по Украине

ru|ua
0 800 3300 88

(Бесплатно по Украине)

Правила программы лояльности

Правила программы лояльности

Правила програми лояльності 

«БОНУСНА КАРТКА «КЛУБ ПОКУПЦІВ УКРАФЛОРА»

 

Дані Правила визначають умови участі у Програмі лояльності ««БОНУСНА КАРТКА «КЛУБ ПОКУПЦІВ УКРАФЛОРА», яка проводиться на території України ТОВ СП «Украфлора»), та Інтернет-магазином (далі – Сайт, Сайт Програми) за адресою у мережі  https://ukraflora.ua.

Програма лояльності - Програма лояльності «БОНУСНА КАРТКА «КЛУБ ПОКУПЦІВ УКРАФЛОРА», яка є системою накопичення та використання балів, отриманих в результаті попередніх покупок товарів в магазинах або інтернет-магазині Організатора. 

«Організатор» - товариство з обмеженою відповідальністю «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРАФЛОРА». 

«Картка» або «Бонусна картка» – пластикова Картка, яка видається Учасникові на умовах даної Програми після заповнення Анкети та яка має унікальний у рамках Програми номер, необхідний для ідентифікації Учасника.

«Бали» або «Бонусні бали» – умовні одиниці (економії), що нараховуються на Рахунок Учасника при здійсненні ним купівлі товарів (окрім подарункових сертифікатів), які реалізуються у рамках Програми, а також за виконання певних дій у рамках спеціальних пропозицій і акцій Програми.

«Інформаційний центр Програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми https://ukraflora.ua та: телефон 0-800-330 -088.

Всі дзвінки за вказаним номером у межах України є безкоштовними.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1.1. Учасником програми може стати будь-який повнолітній покупець товарів, здійснених в магазині «УКРАФЛОРА» за адресою: м. Київ, вул. Салютна, 2-Б або в Інтернет-магазині https://ukraflora.ua (надалі- магазини організатора), починаючи з 05.11.2018, який виявив бажання стати Учасником Програми та отримав Бонусну картку.

1.2. Учасником Програми лояльності не може бути фізична особа-підприємець або юридична особа.

 1.3. Всі бонуси нараховуються Учасникам після здійснення ними покупок в магазині Організатора відповідно до положень Правил  і зберігаються на карті.

1.4. Бонусами на картці  Учасник може розрахуватися за наступну покупку в розмірі до 50% від загальної вартості покупки, за умови достатньої кількості накопичених та зарахованих балів.

1.5. З моменту введення в дію Програми лояльності «БОНУСНА КАРТКА «КЛУБ ПОКУПЦІВ УКРАФЛОРА всі раніше видані картки втрачають свою силу.

 

2. ПРАВИЛА УЧАСТІ

2.1.  «Учасник Програми» / «Учасник» – фізична особа, тримач Картки,  яка досягла 18-річного віку, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».

2.2. Бонусна картка видається Учаснику безкоштовно після заповнення та підписання ним Анкети в паперовому вигляді або шляхом заповнення та збереження реєстраційної форми на Сайті Програми, за умови, що Учасник немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодився та приєднався до Правил Програми, «Угоди користувача» та «Політики конфіденційності».

2. 3. Анкета обов'язкова для заповнення. Якщо обов'язкові поля Анкети, у тому числі ті, що містять персональні дані Учасника незаповнені, то Організатор має право відмовити покупцеві у видачі бонусної картки.

2. 4. Заповнюючи анкету і підтверджуючи її своїм підписом, покупець висловлює згоду з цими Правилами і підтверджує свою згоду на використання наданої інформації в маркетингових або рекламних цілях методами, що не порушують чинне законодавство України.

2.5. Анкета покупця може бути заповнена в магазині «УКРАФЛОРА» або на сайті https://ukraflora.ua/club .

2.6. Правила вступу в Програму розміщені на Сайті https://ukraflora.ua/club.

 

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ

3 .1. При реєстрації Учаснику для участі в Програмі нараховуються привітальні 25 бонусів /25 грн). 

3.2. Надалі бали нараховуються у розмірі 5% від вартості покупки, зазначеної в касовому чеку, згідно умов Програми, якщо Організатором не буде затверджений інший розмір.

3.3. На суму покупки, сплачену бонусними балами, бонусні бали не нараховуються.

3.4. На товар зі знижкою, а також на подарункові сертифікати бонусні бали не нараховуються. На покупку подарункового сертифіката бонусна програма діє згідно з Правилами. 

3.5. Нарахування балів здійснюється при будь-якому способі оплати (готівкою, кредитною карткою та ін.), доступному в Місці проведення Програми.

3.6. При покупці в мережі магазинів «УКРАФЛОРА» бонуси зараховуються миттєво,  покупець може використовувати бонуси на наступну покупку. 

3.7. При покупці в інтернет-магазині бонуси нараховуються після надходження оплати на рахунок продавця. 

3.8. При оплаті Учасником покупки подарунковими сертифікатами бонуси від суми повної вартості оплати не зараховуються на картку Учасника. 

 

 4. ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ

4.1. Бонусами покупець-Учасник може оплатити не більше, ніж 50% вартості товару, зазначеної в чеку. 

4.2. Товари зі знижкою, а також товари, які пропонуються за спеціальними цінами, не можуть бути оплачені бонусними балами. 

4.3. При поверненні або обміні товару з Картки Учасника списуються бонусні бали, які були нараховані Учаснику при купівлі товару, який повертається або обмінюється. У разі обміну товару бонусні бали зараховується на бонусну картку Учасника заново виходячи із ціни товару, який отриманий взамін раніше придбаного. 

4.4. Бонусна програма є накопичувальною. Термін дії бонусів - 12 місяців (365 днів) з дня їх нарахування. Якщо протягом 12 місяців (365 днів) після активації бонусної картки бонусні накопичення не були використані Учасником, вони анулюються  без можливості відновлення.

4.5. Для використання бонусів Учасник повинен пред’явити касиру оригінал Картки Учасника та повідомити про своє бажання використати наявні на його рахунку бонуси.

4.6 Штрих-код Картки з екрану мобільного телефону, мобільний номер телефону, вказаний при реєстрації в Програмі,  можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника.

4.7  Заміна Акційних бонусів, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

4.8 У рамках Програми округлення копійок завжди проводиться до цілих чисел до меншого значення.

4.9 Нарахування Балів на Рахунок Учасника відбувається одразу ж при здійсненні ним покупки з використанням Картки.

4.10 Організатор, у рамках спеціальних пропозицій і акцій, має право нараховувати додаткову кількість Балів наступним чином:

4.10.1. Якщо проводиться накопичення балів на всю суму чеку (у випадках проведення акцій із додатковим накопиченням балів на всю суму чеку), то нарахування балів проводиться на суму після врахування всіх знижок;

4.10.2. Якщо проводиться накопичення балів на окремі позиції покупки (у випадках проведення акцій із додатковим накопиченням балів на окремі позиції), то нарахування балів проводиться на суму вартості позиції без урахування економії.

4.11 Бали накопичуються впродовж всього Періоду проведення Програми.

4.12. Документом, що підтверджує обов’язок Виконавця зарахувати Бали на Рахунок Учасника, є оригінал касового чеку Учасника з інформацією про нараховані Бали і Картка, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

4.13 Бали зараховуються на Рахунок Учасника в момент купівлі товарів у рамках Програми та/або виконання Учасником певних дій у рамках спеціальних пропозицій і акцій Програми, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси Місця проведення Програми з центральною базою даних Виконавця).

4.14 У випадку відсутності Інтернет-зв’язку під час здійснення покупки із застосуванням Картки, Учасник отримує касовий чек, в якому буде визначено кількість Балів, що повинна бути нарахована за дану покупку (у разі відсутності Інтернет-зв’язку – не більше 1 балу на кожну гривню кінцевої суми покупки). 

 

5. ДОДАТКОВІ  ПРИВІЛЕЇ ПРОГРАМИ 

5.1. Учасники мають можливість брати участь в акціях, які проводяться Організатором виключно серед Учасників. 

5 .2. Організатор за допомогою СМС та/або електронної розсилки інформує Учасників про спеціальні пропозиції компанії «УКРАФЛОРА».

5.3. Учасники програми «БОНУСНА КАРТКА», щорічно, протягом строку участі в Програмі або протягом дії Програми, в день, що відповідає даті народження Учасника,  отримують 50 вітальних бонусів, термін використання яких становить 30 днів, по спливу яких вони анулюються.

5.4. Перевірити баланс бонусів Учасники можуть в особистому кабінеті в інтернет-магазині   https://ukraflora.ua або на касі магазину «УКРАФЛОРА» за адресою:             м. Київ, вул. Салютна, 2-Б;

5.5. Організатор залишає за собою виключне право в односторонньому порядку змінювати Програму та Правила, право розробки інших акцій і привілеїв для Учасників.

5.6. Учасники погоджуються, що повідомлення про зміну Програми та Правил є належним чином доведеним до Учасника, якщо воно розміщене на Сайті https://ukraflora.ua та/або в магазинах Організатора в друкованому вигляді.

5.7. Учасники не мають права в будь-який спосіб оспорювати зміну Програми та/або Правил. 

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. У разі втрати бонусної картки, нова може бути видана за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу. Загублена або втрачена бонусна картка по заявці Учасника може бути заблокована, а загальна сума покупок і бонуси, накопичені на загубленій або втрачені карті, переносяться на нову. При розбіжності даних, зазначених у паспорті, з даними зазначеними в анкеті, картка не відновлюється. 

6.2. В разі зазначення в Анкеті Учасника недостовірних (неточних, неправдивих) відомостей про особу Учасника, а також у разі несвоєчасної зміни застарілих відомостей, Організатор залишає за собою право на блокування бонусної картки з неправильними даними. 

 

 

ДОДАТОК №1 

ДО ОФІЦІЙНИХ УМОВ БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

1. Надалі Організатором буде затверджений додатковий відсоток бонусів за наступною системою, враховуючи попередні статуси клієнта (покупця):

1.1  Статуси клієнтів:

«Клієнт» - людина, що одержала бонусно-дисконтну картку

5% від покупки 1 грн = 1 бонус

«Постійний клієнт» 7% від покупки накопичення бонусами

«Срібний клієнт» » 10% від покупки накопичення бонусами

«Золотий клієнт» » 15% від покупки накопичення бонусами

«VIP клієнт» »  20% від покупки накопичення бонусами 

 

2. Всі бонуси нараховуються Учасникам після здійснення ними покупок в магазині Організатора відповідно до положень Правил  і зберігаються на карті.

3. Бонусами на картці  Учасник може розрахуватися за наступну покупку в розмірі до 50% від загальної вартості покупки, за умови достатньої кількості накопичених та зарахованих балів.

4. Статус покупця може бути розглянутий тільки за умови заповненої Анкети

 

5. Бонуси при купівлі в інтернет магазині (https://ukraflora.ua) нараховуються після здійснення ними покупок та одержаної оплаті протягом 14 діб,  відповідно до положень Правил  і зберігаються на карті.

 

 

control call
Сохранить список просмотренных товаров
control call
Написать в отдел контроля сервиса
control call
Заявка на ландшафтное благоустройство.
Вид работ:
control call
Товара нет в наличии, но вы можете добавить его
в список ожидания.
Как только товар появится, на ваш почтовый ящик будет отправлено сообщение о наличии товара.
Ваш почтовый ящик:
Информация для магазина:
control call
control call
request call